Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019

4 apr 2019
Verkiezing van de leden van het Europees Parlement op donderdag 23 mei 2019

Stemmen bij volmacht

Kunt u zelf niet gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Deze persoon mag dan namens u stemmen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van de persoon die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Tiel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. U geeft ook een (kopie van een) identiteitsbewijs van uzelf aan de gemachtigde mee.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Tiel woont. Deze persoon moet wel zelf een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezingen. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij Burgerzaken of downloaden van www.tiel.nl. De schriftelijke aanvraag moet u op zijn laatst maandag 20 mei 2019 inleveren bij de gemeente. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs. Een kopie van uw identiteitsbewijs hoeft u dan niet mee te geven.

Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. De gemeente neemt uw stempas in en u ontvangt een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal in Nederland.

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas doet u op zijn laatst woensdag 22 mei 2019 voor 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een aanvraag doen voor een kiezerspas. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij Burgerzaken of downloaden van www.tiel.nl. De schriftelijke aanvraag kunt u op zijn laatst maandag 20 mei 2019 inleveren bij de gemeente. Uw stempas moet u erbij doen. U ontvangt daarna een kiezerspas.