Verkiezingen op woensdag 20 maart

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Gelderland en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland.

Het hangt af van uw nationaliteit als u alleen een oproep ontvangt voor de Waterschapsverkiezing. Bent u voor beide verkiezingen kiesgerechtigd, dan ontvangt u twee stempassen. Eén voor de Provinciale Statenverkiezing en één voor de Waterschapsverkiezing. Wilt u voor beide verkiezingen stemmen, dan moet u beide stempassen meebrengen naar het stemlokaal. De stempassen zijn bezorgd op 25 februari, de kandidatenlijsten worden op 8 maart bezorgd.

In de gemeente Tiel kunt u in elk stemlokaal binnen de gemeente gaan stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als u liever in een ander stemlokaal wilt stemmen, dan kan dat. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een identiteitsbewijs tonen. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen. Als u voor beide verkiezingen stemt, dan ontvangt u voor iedere verkiezing een apart stembiljet.