Verkiezingen Provinciale Staten van Gelderland en Waterschap Rivierenland

31 jan 2019
Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen van Provinciale Staten van Gelderland en Waterschap Rivierenland

Stemmen bij volmacht

Kunt u zelf niet gaan stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Deze persoon mag dan namens u stemmen.

Op de achterkant van uw stempas kunt u de naam invullen van de persoon die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Tiel woont en ook een stempas heeft ontvangen. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. U geeft ook een (kopie van een) identiteitsbewijs van uzelf aan de gemachtigde mee.

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente Tiel woont. Deze persoon moet wel zelf een stempas hebben ontvangen voor deze verkiezingen. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij Burgerzaken of downloaden van www.tiel.nl. De schriftelijke aanvraag moet u op zijn laatst vrijdag 15 maart 2019 inleveren bij de gemeente. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs. Een kopie van uw identiteitsbewijs hoeft u dan niet mee te geven.

Stemmen met een kiezerspas

Als u in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Een kiezerspas kunt u krijgen door met uw stempas naar het gemeentehuis te gaan. De gemeente neemt uw stempas in en u ontvangt een kiezerspas. Met een kiezerspas voor Provinciale Staten kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal binnen de provincie Gelderland. Met een kiezerspas voor het waterschap kunt u gaan stemmen in elk stemlokaal binnen de grenzen van het Waterschap Rivierenland. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet dezelfde als van het waterschap.

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas doet u op zijn laatst dinsdag 19 maart 2019 voor 12.00 uur. U kunt ook schriftelijk een aanvraag doen voor een kiezerspas. Formulieren hiervoor kunt u aanvragen bij Burgerzaken of downloaden vanaf de website. De schriftelijke aanvraag kunt u op zijn laatst vrijdag 15 maart 2019 inleveren bij de gemeente. Uw stempas moet u erbij doen. U ontvangt daarna een kiezerspas.