Verleende evenementenvergunning burgemeester: braderie op zondag 22 september

10 sep 2019
Verleende evenementenvergunning burgemeester: Stichting Evenementen KTSM, voor het organiseren van een braderie op zondag 22 september van 11.00 uur tot 17.00 uur op Stationsplein, Dr. Schaepmanstraat, Pr. Beatrixlaan en Mr. Thorbeckestraat (verzenddatum: 5 september 2019). In het belang van de openbare orde en veiligheid alsmede ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunning voorschriften verbonden. Voor een veilig verloop van de festiviteiten zullen bovengenoemde straten worden afgesloten voor voertuigen.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.