Verleende evenementenvergunning burgemeester: Olympia’s Tour 20 oktober van 12.00 tot 18.00, Wadenoijenlaan Tiel

15 okt 2019
Verleende evenementenvergunning burgemeester: Courage Events, voor de start en finish van de laatste etappe van Olympia’s Tour (wielerwedstrijd door gemeente Tiel en gemeente West Betuwe) op zondag 20 oktober van 12.00 tot 18.00 uur op de Wadenoijenlaan ter hoogte van de Rhenoylaan Tiel (verzenddatum: 11 oktober 2019). Een gedeelte van de Wadenoijenlaan en een gedeelte van de Teisterbantlaan zijn op zondag 20 oktober vanaf 08.00 tot 19.00 uur gesloten voor voertuigen. De binnen dit gebied gelegen parkeerplaatsen kunnen op die dag slechts met tussenpozen per auto bereikt of verlaten worden. Verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden. In het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid alsmede ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunning voorschriften verbonden.

U kunt dit besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.