Verleende evenementenvergunning burgemeester: popfestival Appelpop op vrijdag 13 september en op zaterdag 14 september

3 sep 2019
Verleende evenementenvergunning burgemeester: Stichting Muziekstad Tiel, voor het organiseren van het popfestival Appelpop met na afloop een afterparty en een festivalmarkt op de Waalkade en het Paardenwater te Tiel op vrijdag 13 september van 17.00 uur tot 01.00 uur en op zaterdag 14 september van 13.00 uur tot 01.00 uur (verzenddatum: 29 augustus 2019). In het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid alsmede ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunning voorschriften verbonden.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.