Verleende evenementenvergunning: voor het organiseren van diverse evenementen, Stichting Evenementen van de KTSM, Tiel

22 mei 2019
Verleende evenementenvergunning: Stichting Evenementen van de Koninklijke Vereniging ''Het Tielsch Stedelijk Muziekcorps'' voor het organiseren van: - een streetparade in de binnenstad op zaterdagmiddag 1 juni - de 25e Taptoe Tiel op zaterdagavond 1 juni op Het Taluud - een braderie op zondag 2 juni op het Stationsplein, Dr. Schaepmanstraat, Pr. Beatrixlaan, Veemarkt en Burg. Hasselmanplein - het Open Betuws Blaaskapellen Kampioenschap op zondag 2 juni op het braderieterrein en in het Kalverbos. (verzenddatum: 17 mei 2019)

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.