Verleende evenementenvergunning: Voor het organiseren van evenementen, Oranjevereniging Wadenoijen

11 apr 2019
Verleende evenementenvergunning: Voor het organiseren van evenementen, Oranjevereniging Wadenoijen. Op 25, 26, 27 en 28 april in en om de feesttent die wordt geplaatst in een weiland, gelegen tussen het perceel Lingedijk 105 en de Vergardeweg in Wadenoijen (8 april 2019). Vanwege de festiviteiten wordt de Vergarde afweg vanaf 22 april tot en met 29 april afgesloten voor het verkeer. Voor de optocht wordt de Lingedijk tussen de percelen Lingedijk 63a en Lingedijk 125 gesloten voor voertuigen op zaterdag 27 april vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur of zoveel eerder.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.