Verleende exploitatievergunning: Santos Steakhouse V.O.F., Waalstraat Tiel

11 jun 2020
Verleende exploitatievergunning: Santos Steakhouse V.O.F. uitbreiding van het terras, strook grond direct naast het pand Waalstraat Tiel, 17 meter lang en max. 70 cm. Breed (verzenddatum: 2-6-2020)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),  e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en)is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken