Verleende exploitatievergunning: Wijkgebouw Drumptse Hof, De Balije 1 Tiel

10 mrt 2020
Verleende exploitatievergunning: Wijkgebouw Drumptse Hof van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Tiel de Balije 1Tiel. Het betreft hier een bestaande situatie. De wijze van exploitatie zal niet ingrijpend worden veranderd (verzenddatum: 3-3-2020).

Alle op dit onderwerp betrekking hebbende stukken liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl .

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.