Verleende marktvergunning: vaste standplaats op de zaterdagmarkt voor de verkoop van noten en zuidvruchten

17 dec 2019
Verleende marktvergunning: Dhr. J.J. Tolenaars, h.o.d.n. JT Pindakoning, voor het innemen van een vaste standplaats op de zaterdagmarkt voor de verkoop van noten en zuidvruchten (verzenddatum: 13-12-2019). In het belang van een ordelijk verloop van de warenmarkt zijn aan de vergunningen voorschriften verbonden.

Let op: vanwege de feestdagen en beperkte bezettingĀ zijn team Vergunningen en het Omgevingsloket van 23 december 2019 tot en met 1 januari 2020 gesloten.

Inzien stukken

Het besluiten en de bijbehorende stukken kunt u inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken