Verleende marktvergunning: verkoop aardappelen en peulvruchten, zaterdagmarkt Tiel

1 aug 2019
Verleende marktvergunning: De heer H. Panis voor het innemen van een standplaats op de zaterdagmarkt voor de verkoop van aardappelen en peulvruchten (branche: levensmiddelen) (verzenddatum 22-7-2019).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.