Verleende omgevingsvergunning (bezwaar): Nieuwe Tielseweg 191, Tiel, vervangen gevelreclame

13 jun 2019
Verleende omgevingsvergunning (bezwaar): Nieuwe Tielseweg 191 (bouwen) vervangen gevelreclame (verzenddatum: 3-6-2019)

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken