Verleende omgevingsvergunning: plaatsen tijdelijke woonunit voor 3 jaar, Zoelensepad 13, Tiel

24 jan 2019
Verleende omgevingsvergunning (bezwaar): Zoelensepad 16 (bouwen, afwijken bestemmingsplan) plaatsen tijdelijke woonunit voor 3 jaar (verzenddatum: 16-1-2019)

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.