Verleende standplaatsvergunning: Hoogeindsestraat en Dr. Schaepmanstraat Tiel

11 mei 2021
Verleende standplaatsvergunning: Mevr. Sterenberg is vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op de Hoogeindsestraat ter hoogte van Cafetaria De Boom en in de Dr. Schaepmanstraat, ter hoogte van het Toon Hermans Huis ten behoeve van het verstrekking van informatie over de Roparun en de verkoop van aardbeien. De standplaatsen mogen worden ingenomen op 21 mei van 10.00 uur tot 17.00 uur (verzenddatum: 4-5-2021)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken