Verleende standplaatsvergunning: KPN standplaatsen (Groen)Markt en Hoogeinde Tiel

11 mei 2021
Verleende standplaatsvergunning: KPN is vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op de (Groen)Markt en Hoogeinde Tiel ten behoeve van het verstrekking van informatie over de aanleg en mogelijkheden van glasvezel. De standplaatsen mogen worden ingenomen op 15 mei ((Groen)Markt), 4 juni ((Groen)Markt) en 25 juni (Hoogeinde) 2021 van 10.00 uur tot en met 16.00 uur ( verzenddatum: 6-5-2021)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken