Verleende standplaatsvergunning: standplaats met een foodtruck Huf van Burenplein Tiel

26 mei 2021
Verleende standplaatsvergunning: Lingecollege Tiel, vestiging Lyceum is vergunning verleend voor het innemen van een standplaats met een foodtruck op het Huf van Burenplein Tiel. De standplaats mag worden ingenomen op 7 juli 2021 van 16.00 uur tot 19.00 uur (verzenddatum: 17-5-2021)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: 0344 -  637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken