Verleende standplaatsvergunning: standplaats op de (Groen)Markt en Hoogeinde Tiel

18 mei 2021
Verleende standplaatsvergunning: Hart van de Betuwe is vergunning verleend voor het innemen van een standplaats op de (Groen)Markt en Hoogeinde Tiel, ten behoeve van de verkoop van fruit en daarmee aanverwante producten. De standplaatsen mogen worden ingenomen op 31 mei tot en met 3 juni en 4 tot en met 6 juni 2021 op de (Groen)Markt en van 7 tot en met 24 juni en 26 juni tot en met 18 juli 2021 op het Hoogeinde. De standplaats mag worden ingenomen van 10.00 uur tot 18.00 uur (verzenddatum: 11-5-2021)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: 0344 - 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken