Verleende standplaatsvergunningen door burgemeester en wethouders (Apv): Winkelcentrum Westlede verkoop vis

24 jun 2020
Verleende standplaatsvergunningen door burgemeester en wethouders (Apv): Heinen, vergunning voor het innemen van een standplaats bij winkelcentrum Westlede voor de duur van 10 jaar, ten behoeve van de verkoop van vis en visproducten. De standplaats mag worden ingenomen op dinsdagen van 08.00 uur tot 18.00 uur (verzenddatum: 18-6-2020)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken