Verleende vergunning burgemeester: 59e fruitcorso en andere evenementen in de periode van 10 tot en met 23 september 2019

27 aug 2019
Verleende vergunning burgemeester: Stichting 4-Stromenland, voor het organiseren van het 59e fruitcorso en andere evenementen in de periode van 10 tot en met 23 september 2019 op diverse locaties in de gemeente Tiel (met name: Kalverbos, Veemarkt, Burgemeester Hasselmanplein, Het Taluud en het parcours) (verzenddatum: 23 augustus 2019). In het belang van de openbare orde en veiligheid alsmede ter voorkoming of beperking van overlast zijn aan de vergunning voorschriften verbonden. Voor een veilig verloop van de festiviteiten is een aantal verkeersmaatregelen getroffen.

U kunt ditĀ besluit inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Bij veel publicaties staat dat bezwaar mogelijk is. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.tiel.nl/bezwaar-maken.