Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): standplaats (Groen)Markt Tiel

13 okt 2020
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): Van Meetelen Nostalgische Specialiteiten, voor het innemen van een standplaats op de (Groen)Markt Tiel op 20 oktober tot en met 1 november van 12.00 uur tot 20.00 uur. De standplaats zal worden ingenomen voor de verkoop van o.a. poffertjes (verzenddatum: 6-10-2020).

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken