Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): standplaats Hoogeindsestraat en Markt Tiel

10 nov 2020
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): aan Aziatische Snacks “Bui” is vergunning verleend voor het innemen van een standplaats Hoogeindsestraat en Markt Tiel. De standplaats mag worden ingenomen ten behoeve van de verkoop van Vietnamese specialiteiten (verzenddatum: 28-10-2020).

Op de Hoogeindsestraat (voor de verhoging) op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en (koop)zondagen gedurende de navolgende periodes:

  • 4 februari tot en met 14 maart 2021
  • 29 april tot en met 6 juni 20212
  • 2 juli tot en met 29 augustus 2021
  • 14 oktober tot en met 21 november 2021

 

Op de (Groen)Markt op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en (koop)zondagen gedurende de navolgende periodes:

  •  1 januari tot en met 31 januari 2021
  • 18 maart tot en met 25 april 2021
  • 10 juni tot en met 18 juli 2021
  • 2 september tot en met 10 oktober 2021
  • 25 november tot en met 31 december 2021

 

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken