Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): standplaats op de Huf van Burenstraat Tiel op 19 september 2020

1 sep 2020
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): Responsible Young Drivers voor het innemen van een standplaats op de Huf van Burenstraat Tiel op 19 september 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur. De standplaats mag worden ingenomen ten behoeve van de campagne ‘Rijden Zonder Invloed’ (verzenddatum: 26-8-2020)

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),
e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken