Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): standplaats verkoop Aziatische snacks, Markt en Hoogeinde Tiel

22 okt 2019
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): Aziatische Snacks “Bui”, voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van Vietnamese specialiteiten (verzenddatum: 8-10-2019).

Hoogeindsestraat (voor de verhoging) op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en (koop)zondagen voor de periodes:

  • 2 januari tot en met 26 januari 2020
  • 12 maart tot en met 19 april 2020
  • 4 juni tot en met 12 juli 2020
  • 27 augustus tot en met 4 oktober 2020
  • 20 november tot en met 27 december 2020

(Groen)Markt op donderdagen, vrijdagen, zaterdagen en (koop)zondagen voor de periodes:

  • 30 januari tot en met 1 maart 2020
  • 23 april tot en met 31 mei 2020
  • 16 juli tot en met 23 augustus 2020
  • 8 oktober tot en met 15 november 2020

Inzien stukken

Het besluiten en de bijbehorende stukken kunt u inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken