Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): vergunning voor een standplaats Hoogeindsestraat en (Goen)Markt Tiel

11 jun 2020
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): Dhr. Van Heesch, vergunning voor een standplaats: Hoogeindsestraat (voor de verhoging) op alle dagen van 10.00 uur tot 18.00 uur van 16 juli tot en met 26 augustus 2020; (Groen)Markt op alle dagen van 10.00 uur tot 18.00 uur van 4 juni tot en met 15 juli 2020 en 27 augustus tot en met 31 augustus 2020. De standplaats mag worden ingenomen ten behoeve van de verkoop van streekproducten/seizoen producten (verzenddatum: 3-6-2020).

Inzien stukken

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167 (ma-di-do ochtend),  e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en)is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken