Verleende vergunning door de burgemeester (Apv): Stichting Sint, voor het organiseren van Sint in Tiel

22 okt 2019
Verleende vergunning door de burgemeester (Apv): Stichting Sint, voor het organiseren van Sint in Tiel op 16 november 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur op de Markt, Weerstraat, Waterstraat en Varkensmarkt, op 24 november 2019 van 12.30 uur tot 16.00 uur op de Veerweg, Waalstraat, Havendijk, Kleibergsestraat, Weerstraat, Markt, Waterstraat en Varkensmarkt, op 27 november 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur in het Hertenkamp aan de Nieuwe Tielseweg, op 20 november en 1 december 2019 van 13.00 uur tot 16.30 uur op de Markt, Weerstraat, Waterstraat en Varkensmarkt (verzenddatum: 16-10-2019).

Inzien stukken

Het besluiten en de bijbehorende stukken kunt u inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl.

Bezwaar

Tegen de verleende vergunning(en) is bezwaar mogelijk. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op de pagina op onze website www.tiel.nl/bezwaar-maken