Verleende vergunning: innemen standplaats, (Groen)Markt, Tiel

14 Feb 2019
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): ChristenUnie Tiel, voor het innemen van een standplaats met een kraam, statafel en partytent op de (Groen)Markt voor het verstrekken van informatie over de verkiezingen op 16 maart 2019 van 9.00 uur tot 16.00 uur. (Verzenddatum: 7 februari 2019)

U kunt het besluit en bijbehorende stukken inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl .

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.