Verleende vergunning: innemen standplaats, (Groen)Markt, Tiel

7 mrt 2019
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): De heer Van Dijk, voor het innemen van een standplaats op de (Groen)Markt om aandacht te vragen voor de week van de psychiatrie op 30 maart 2019 van 13.00 tot 15.00 uur. (verzenddatum: 26 februari 2019)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.