Verleende vergunning: innemen standplaats, Jonkheer P.A. Reuchlinlaan, Tiel

28 Feb 2019
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): De heer Jongerden voor het innemen van een standplaats op de Jonkheer P.A. Reuchlinlaan op maandagen van 10.30 uur tot 18.30 uur, voor de verkoop van gegrilde kipproducten (verzenddatum: 20 februari 2019)

U kunt het besluit en bijbehorende stukken inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl .

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.