Verleende vergunning: innemen van een standplaats, (Groen)Markt, Tiel

7 mrt 2019
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): D66, voor het innemen van een standplaats met een statafel op de (Groen)Markt voor het promoten van de politieke partij D66 op 9 maart 2019 van 13.00 tot 15.00 uur (verzenddatum: 1 maart 2019).

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.