Verleende vergunning: innemen van een standplaats op de Edisonstraat, Tiel

7 mrt 2019
Verleende vergunning door burgemeester en wethouders (Apv): Mevrouw Duijts, voor het innemen van een standplaats op de Edisonstraat op maandagen, dinsdagen, woensdagen, donderdagen en vrijdagen van 9.30 tot 18.30 uur, voor de verkoop van friet, snacks, sauzen, belegde broodjes, verpakt ijs, verpakt snoep, koffie, thee, water, melk en frisdrank (verzenddatum: 1 maart 2019).

U kunt het besluit en bijbehorende stukken inzien. Dit kan op werkdagen van 8.30 - 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2. Voor een toelichting op deze stukken en voor het inzien van verleende omgevingsvergunningen kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Dit kan alleen op afspraak, telefoon: (0344) 637 167, e-mail: omgevingsloket@tiel.nl .

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.