Verleende vergunning: organiseren sponsorloop, Kievitstraat, Tiel

7 mrt 2019
Verleende vergunning door de burgemeester (Apv): Basisschool De Achtbaan, voor het organiseren van een sponsorloop op de Kievitstraat, ter hoogte van de percelen 1 tot 17, op 29 mei 2018 van 7.30 tot 13.00 uur. (verzenddatum: 26 februari 2019)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.