Verleende vergunning: Standplaats verkoop aardbeien en kersen, Bulkweg 4 Tiel

1 aug 2019
G.W. van den Berg Kersenbedrijf, voor het innemen van een standplaats bij de Gamma aan de Bulkweg 4 op 8 juli tot en met 15 augustus 2019 ten behoeve van de verkoop van kersen en aardbeien (verzenddatum: 16 juli 2019)

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk bezwaar maken. Als er geen verzenddatum staat vermeld, dan kunt u binnen zes weken na deze publicatie bezwaar maken.

Als het besluit genomen is door het college van burgemeester en wethouders dan maakt u bezwaar bij het college. Als de burgemeester het besluit heeft genomen dan maakt u bezwaar bij de burgemeester, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift en het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op https://www.tiel.nl/bezwaar-maken.