Vertrokken naar onbekende bestemming Tiel

20 jan 2020
Uit onderzoek van Burgerzaken, blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij daardoor niet meer op dat adres staat ingeschreven: Bijl, D. Hogeweidseweg 10.