Vertrokken naar onbekende bestemming Tiel

11 apr 2019
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer op dat adres staan ingeschreven.

Kopeć, M. geboren 18-02-1994; Czochara, P.M. geboren 22-02-1989; Broers, F. geboren 05-05-1970; Krusiec, M.P. geboren 29-06-1997; Reszka, M. geboren 20-02-1991; Rozenfelds, E. geboren 13-08-1998; Bobowska, J. geboren 23-07-1966; Szczygieł, A. geboren 12-03-1969; Wierzbiński, J. geboren 18-07-1973.