Visie en Plan Veilingterrein

Onze ambities voor het Veilingterrein staan in de gebiedsvisie. Deze ideeën zijn in het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt in (concrete) plannen.

Schetsontwerp stedenbouwkundig plan

Op 18 januari stelde het college van burgemeester en wethouders het Schetsontwerp (SO) Stedenbouwkundig Plan vast. In dit plan hebben we onze ambities voor het Veilingterrein met onze samenwerkingspartners uitgewerkt in concretere plannen. Voor het gebied Veilingterrein betekent dat het volgende. Er komen ongeveer 325 woningen, commerciële ruimten in de veilinggebouwen die we willen bewaren en nieuwbouw van het Beroepscollege van het Lingecollege. Het SO heeft nu de status van schetsontwerp en wordt in de loop van het eerste en tweede kwartaal van 2022 verder uitgewerkt tot Definitief Ontwerp Stedenbouwkundig Plan. Dit definitieve ontwerp vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Schetsontwerp Stedenbouwkundig Plan januari 2022 bekijken (PDF, 39.47 MB)

Bekijk welke veranderingen in het schetsontwerp zijn doorgevoerd ten opzichte van de gebiedsvisie 

Gebiedsvisie

We maakten in 2021 een concept gebiedsvisie Veilingterrein en Teisterbantlaan. Daarin staan onze ambities voor het Veilingterrein en de locatie Teisterbantlaan. Er lijkt al een hoop vast te staan. Maar dat is niet het geval. Het is nog geen concreet plan, maar beschrijft de hoofdlijnen van wat de bedoeling is. In de visie laten we zien hoe we denken dat het Veilingterrein eruit kan komen te zien. Vooral de hoofdstructuur, ruimtelijke kaders en (de beschreven) ambities staan hierin vastgelegd. 

Gebiedsvisie juli 2021 bekijken (PDF, 20.89 MB)

Praatplaten

Er zijn praatplaten beschikbaar. Dit zijn samenvattingen van de gebiedsvisie en het schetsontwerp. Er zijn ook tekstuele versies als alternatief voor de praatplaat.

Dialoogrondes

We betrekken omwonenden, inwoners, belanghebbenden en andere belangstellenden bij het tot stand komen van de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan. Meer hierover leest u bij Samenwerken en meedenken.

Raadsvergaderingen

De concept gebiedsvisie is op 19 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad. Direct omwonenden van het Veilingterrein en de locatie aan de Teisterbantlaan konden de raadsbijeenkomst ook volgen. U kunt de informatieve raadsvergadering terugkijken

In de vergadering van de gemeenteraad op 28 september stelde de raad de gebiedsvisie vast. Hiermee is de gebiedsvisie definitief geworden. U kunt de informatieve raadsvergadering terugkijken