Groep mensen staand en zittend op een knie poserend met een tekening in hun handen.

Vlinderroute van Tiel naar Eck en Wiel

29 januari 2024
Nieuws

Het gonst in Rivierenland van de initiatieven voor een mooiere omgeving die beter is voor planten en dieren. Afgelopen week was de startbijeenkomst van de Vlinderroute in de raadszaal. De mensen van de Tielse Vlindertuin hebben hiervoor de handen ineengeslagen met Gonzend Rivierenland

De bedoeling is om met allerlei mensen en organisaties de krachten te bundelen om uiteindelijk tot zeven ecologische landschapslinten te komen. Stroken land met veel bloemen, planten, heggen, bosjes, poelen en andere elementen die aantrekkelijk zijn voor insecten en andere dieren. Deze lopen door heel Rivierenland van noord naar zuid. Ze verbinden de rivieren, van veerpont tot veerpont. 

Prachtig landschapslint

De eerste route waar de groep aan gaat werken is de Vlinderroute. Deze loopt vanuit Tiel naar Eck en Wiel en later naar het zuiden over de Waal naar Alphen. Het startpunt is de vlindertuin in het hartje van Tiel. Van daaruit loopt de route via geveltuintjes naar de buitenring om Tiel waar kraamkamers komen met aantrekkelijke bloemen en planten voor vlinders en andere insecten. De route slingert vervolgens als een prachtig landschapslint door het buitengebied. Langs de Dode Linge naar Zoelen, naar het noorden naar Maurik en tenslotte naar het pontje van Eck en Wiel.

‘Vlindertuin is inspirerend’

Tijdens de startbijeenkomst brachten de aanwezige ‘ambassadeurs’ hun ideeën in wie en wat er nodig is om de route te realiseren. Wil het project succesvol worden, dan moeten alle betrokkenen langs de route er hun schouders onder zetten. Geen eenvoudige klus, weet wethouder Frank Groen die zich eerder hard maakte voor de komst van de Vlindertuin.

“Het was wel spannend om dure bouwgrond midden in het centrum voor zo’n idee ter beschikking te stellen”, erkent hij. “Maar nu is het een van de mooiste plekken van de Betuwe. En wat ik eigenlijk nog waardevoller vind is de sociale cohesie rond het project. De betrokkenheid en het plichtsbesef van al die vrijwilligers. Het is inspirerend; zoals dat met een vlindertuin kan, kan het met alles in de samenleving. Mijn advies zou zijn: blijf erin geloven, ook als het een keer tegen zit.”

Bekijk ook een video over de Vlindertuin