Voorstel aanpassen APV en uitbreiding Bibob: ondermijning stuk lastiger

21 mei 2021
Het college stelt de raad voor om de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2021 aan te passen en heeft het Tielse Bibob-beleid uitgebreid. Met deze aanpassingen kunnen we de wet Bibob breder inzetten om te beoordelen of vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en opdrachten naar integere partijen gaan. Hiermee voorkomen we dat de gemeente Tiel ongewild criminele activiteiten faciliteert. De raad besluit in haar vergadering van 16 juni of ze de APV aanpast.

Ondernemer word je met je hart: je wilt graag op een eerlijke manier je geld verdienen. Toch is er ook een kleine groep ondernemers die met hun zaak criminele activiteiten organiseren, zoals het witwassen van zwart geld. 

Het witwassen van zwart geld kan op allerlei manieren. Naast branches als vastgoed, de cannabissector en de horeca zijn ook andere branches geschikt om crimineel vermogen wit te wassen of andere ondermijnende activiteiten uit te voeren. Denk aan shishalounges, belwinkels, kap-, massage- en nagelsalons, zorgbureaus en ondernemers in bedrijfsverzamelgebouwen. Dit zijn branches die gevoelig zijn voor ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit betekent dat de onderwereld en de bovenwereld zich vermengen.

Burgemeester Beenakker: "De aanpak van ondermijning staat hoog op onze prioriteitenlijst. Het is voor een veilige en leefbare samenleving heel belangrijk dat we deze vorm van criminaliteit opsporen en aanpakken.

Wet Bibob

Met de Wet Bibob kunnen we toetsen of een ondernemer ondermijnende doelen heeft met het aanvragen van een vergunning of subsidie. Als bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Maar ook beschermen we hiermee ondernemers die wel eerlijk zakendoen.