Voortgangsbericht Anders Wonen en het voedselbos

28 sep 2021
Op de hoek van de Schaarsdijkweg en Lingeweg willen we een plek inrichten voor de woonvorm Anders Wonen. U heeft daar mogelijk eerder al eens over gelezen of gehoord. Maar hoe staat het nu met dit plan? We vertellen u er graag meer over in dit artikel.

Wat is Anders Wonen?

In Nederland, en ook in onze gemeente, wonen mensen die maar moeilijk hun draai kunnen vinden in de steeds ingewikkelder geworden maatschappij. Dat kan komen doordat zij een psychiatrisch probleem en/of verslavingsprobleem hebben. Of omdat zij schulden hebben, geen werk en geen sociaal netwerk van vrienden of familie. Daardoor hebben zij soms last van onvoorspelbare prikkels. De manier waarop zij op die prikkels reageren is voor anderen soms moeilijk te begrijpen.  De een probeert de prikkels te ‘overschreeuwen’ door zelf herrie te maken.  De ander zondert zich af en bouwt als het ware een muur om hem heen. Dat doet hij door van alles te verzamelen. Daardoor geven zij onbedoeld overlast op de plek waar zij nu wonen. Of hebben daardoor soms helemaal geen woonplek meer. We vinden het belangrijk dat ook deze inwoners een dak boven hun hoofd hebben. Want een eigen plek geeft veiligheid en kan een basis zijn om het leven weer op te pakken. Anders Wonen biedt hen dat. Uit ervaring met vergelijkbare projecten in andere gemeenten weten we dat dit goed werkt.

In Anders Wonen komen maximaal zes vrijstaande woonunits. In iedere woonunit komt één persoon te wonen. Ook is er een begeleidersunit op het terrein. Op de Anders Wonen locatie komen geen mensen met een veroordeling voor een zeden- of geweldsmisdrijf. Verschillende professionals besluiten of iemand in Anders Wonen kan wonen na een zorgvuldige plaatsingsprocedure.

Anders Wonen en een voedselbos

Met buurtbewoners hebben we gesproken over het plan van Anders Wonen. In die gesprekken stelden bewoners voor om naast de plek van Anders Wonen een voedselbos aan te leggen.  Dat maakt het hele terrein een stuk aantrekkelijker. Van dat voedselbos zou iedereen dan gebruik kunnen maken. Misschien is het ook mogelijk om de bewoners van Anders Wonen te betrekken bij het beheer en onderhoud. Zo ontstaat er een win-winsituatie. De gemeente is enthousiast over het plan voor het voedselbos en wil dat samen met de buurt mogelijk maken.

In gesprek met klankbordgroep

We vinden het belangrijk om met buurtbewoners te praten over hun mogelijke zorgen en vragen over de leefbaarheid en veiligheid. Samen gaan we constructief op zoek naar oplossingen om deze zorgen te minimaliseren. Dat doen we in een klankbordgroep. Met de klankbordgroep werken we ook de ideeën over het voedselbos verder uit. In de klankbordgroep zitten - naast directe omwonenden – ook mensen van zorggroep Thedingsweert, de wielerbaan en de omliggende bedrijven. Ook de woningcorporatie, hulpverleners en politie sluiten bij de overleggen aan.

Op de hoogte blijven?

Op www.tiel.nl/anderswonen vindt u meer informatie over Anders Wonen,  het voedselbos en het vervolgproces. Op deze pagina zetten we ook de resultaten van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.

Bestemmingsplanprocedure Anders Wonen en voedselbos gestart

Op 26 mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het starten van een bestemmingsplanwijziging voor Anders Wonen en het voedselbos. Op 30 augustus maakten we het ontwerp-bestemmingsplan officieel bekend. Sindsdien kan iedereen een reactie (zienswijze) op het bestemmingsplan indienen. Dit kan nog tot en met 14 oktober. Meer weten over het bestemmingsplan? Of een zienswijze indienen? Kijk dan op: https://www.tiel.nl/buitengebied-lingeweg-anders-wonen-en-voedselbos