Vragenlijst voor organisaties over acceptatie LHBTI+

11 jun 2020
In Tiel telt iedereen mee! Samen met de provincie Gelderland, gemeente Culemborg, GGD en de Roze soos zijn we benieuwd wat er binnen organisaties al gebeurt aan acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBTI+-ers. Daarvoor is een vragenlijst ontwikkeld. Deze hebben we aan verschillende samenwerkingspartners in onze gemeente gestuurd.

Onze gemeente wil als regenbooggemeente de veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI+)  stimuleren.

De uitkomst van deze vragenlijst is de basis voor het programma van de Regenboogbijeenkomst op 5 oktober. En het regionale Regenboogakkoord dat wordt opgesteld. Hierin spreken de ondertekenaars af samen te werken aan meer (seksuele) diversiteit en inclusie in de regio.

Geen vragenlijst ontvangen?

De vragenlijst is inmiddels aan verschillende samenwerkingspartners verstuurd. Heeft u geen vragenlijst ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met Margreet Griepink, mgriepink@tiel.nl. U krijgt de vragenlijst dan toegestuurd.