Vuurwerkmeldpunt weer geopend

16 nov 2020
De gemeente Tiel heeft net als vorig jaar een vuurwerkmeldpunt. Inwoners die overlast ervaren door het afsteken van vuurwerk kunnen dit per mail doorgeven aan het meldpunt. De meldingen worden zoveel mogelijk direct uitgelezen.

U kunt een melding maken via vuurwerkoverlast@tiel.nl.

Meldpunt eerder open

Bij de gemeente komen nu al meldingen binnen over vuurwerkoverlast. Reden om niet te wachten tot 1 december met het openen van het meldpunt, maar dit zo snel mogelijk te doen. Wie overlast ervaart kan vanaf nu dan ook melding doen. De meldingen die binnenkomen worden zoveel mogelijk direct uitgelezen. Kan dat niet, dan nemen de handhavers de gemelde locaties extra mee in hun rondes.

Inzicht verkrijgen

Doel van het meldpunt is niet alleen om de overlast door het afsteken van vuurwerk te beperken, maar ook om inzicht te krijgen. Hoeveel inwoners hebben last van vuurwerk en zijn er plekken waar er meer wordt afgestoken dan op andere plekken. Op basis hiervan kan gekeken worden of extra maatregelen nodig zijn, zowel voor dit jaar als voor komende jaren.