Waalkade

De Waalkade tussen het oude benzinestation en de Waalplaat heeft een heel nieuwe uitstraling gekregen. Wat gaat er nu gebeuren met de rest van de Waalkade?

Ook hiervoor heeft de landschapsarchitect, die ook het ontwerp voor het eerste deel maakte, een ontwerpplan gemaakt . Hier kunt u de impressie bekijken.

Voor het hele plan is ongeveer 3,6 miljoen euro nodig. We hebben nu een klein deel daarvan. Hiermee kunnen we de eerste stap zetten in het uitvoeren van het ontwerpplan: ontharden, egaliseren en vergroenen.

Het hele plan kan in delen gerealiseerd worden. Daarover beslist de gemeenteraad.    

Doel

 • Een groene uitstraling;
 • Een gebied dat geschikt is voor hoogwater;
 • Een gebied dat geschikt is voor evenementen;
 • Een gebied dat aansluit bij het deel van de Waalkade dat al opgeknapt is;
 • Een gebied waar je lekker kunt wandelen en het fijn is om te zijn.

Planning

 • Maart tot en met april 2021: aannemer gaat aan de slag met asfalt weghalen, gelijk maken van de grond, grond keuren en afvoeren, gras inzaaien.
  •  Om het heringerichte deel uit fase 1 aan te laten sluiten op het gebied van fase 2, is het nodig om grond weg te halen. Er is nu een hoogteverschil van 30 tot 70 cm. Dat is een probleem voor evenementen als Appelpop ende kermis.
 • Maart 2021: besluitvorming in de raad over een vervolg voor de Waalkade fase 2.
  •  Als de raad al het geld beschikbaar stelt voor de uitvoering van het ontwerpplan, gaan we dit voorbereiden. In 2022 starten dan de werkzaamheden.
  • Als de raad geen geld beschikbaar stelt voor het héle plan, moeten we keuzes maken in de uitvoering. We kunnen dan een deel van het ontwerp maken. Bijvoorbeeld het opknappen van de Veerweg of het inrichten van goede camperplaatsen. Of het doortrekken van de betonpaden uit fase 1. Als de keuze is gemaakt, starten de werkzaamheden in 2022.

Voortgang

 • Februari 2021: aanbesteden werkzaamheden eerste stap (weghalen asfalt, egaliseren van het gebied en inzaaien met gras).
  • We nodigen vier aannemers uit om een prijsopgave te doen voor dit werk.
 • Januari 2021: weghalen stelconplaten, asfaltonderzoek en vergunningen aanvragen.
  • De stelconplaten zijn verkocht aan een opkoper.
  • Uit het asfaltonderzoek is gekomen dat het niet om teerhoudend asfalt gaat. Dat maakt afvoeren makkelijkere en goedkoper.
  • Bij Rijkswaterstaat is melding gemaakt van het werk.

Masterplan Waalfront

De herinrichting van de Waalkade is onderdeel  van het masterplan Waalfront. Hierin stelt de gemeente de band van de stad met de rivier te willen verstevigen en de prachtige ligging aan de Waal veel beter te benutten. In het Masterplan is beschreven dat de Waalkade ontwikkeld zou moeten worden van parkeerterrein naar een verblijfsgebied (stadsplein, boulevard met ruimte voor evenementen en horeca). Met de herinrichting van het eerste deel van de Waalkade is hiermee een eerste stap gezet. Hier ziet u een filmpje dat is gemaakt van de nieuwe inrichting van het eerste deel van de Waalkade.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Karin van Dorenmalen, projectleider, telefoon 0344 - 637 338, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.