Waalkade

De Waalkade tussen het oude benzinestation en de Waalplaat heeft een heel nieuwe uitstraling gekregen. Wat gaat er nu gebeuren met de rest van de Waalkade?

Ook hiervoor heeft de landschapsarchitect, die ook het ontwerp voor het eerste deel maakte, een ontwerpplan gemaakt. Hier kunt u de impressie bekijken.

Voor het hele plan is ongeveer 3,6 miljoen euro nodig. We hebben nu een klein deel daarvan. Hiermee kunnen we de eerste stap zetten in het uitvoeren van het ontwerpplan: ontharden, egaliseren en vergroenen.

Het hele plan kan in delen gerealiseerd worden. Daarover beslist de gemeenteraad.    

Doel

  • Een groene uitstraling;
  • Een gebied dat geschikt is voor hoogwater;
  • Een gebied dat geschikt is voor evenementen;
  • Een gebied dat aansluit bij het deel van de Waalkade dat al opgeknapt is;
  • Een gebied waar je lekker kunt wandelen en het fijn is om te zijn.

Planning

  • 2023 -  In april wordt de nieuwe asfaltweg en nieuwe camperplaatsen opgeleverd. Er staan ook twee grote picknicktafels en er zijn bankjes en prullenbakken geplaatst. Tussen de vier camperplekken staat een lantaarnpaal. Langs de asfaltweg komt verder geen verlichting. De lantaarnpalen bij het begin van de Veerweg, blijven staan. Het is niet meer mogelijk voor auto’s om te parkeren in dit gebied behalve aan het begin van de Veerweg, blauwe zone.

Hiermee is de Waalkade voorlopig klaar. Afhankelijk van het beschikbaar stellen van nieuwe financiële middelen, kunnen we de hoek bij de krib en Veerpont aanpakken.

Voortgang

  • 2022 -  Betonpaden zijn aangelegd. Ze zijn bereikbaar via de reeds aangelegde trappen en verbinden de Waalplaat met de parkeerplaatsen op de Waalkade fase 1.
  • 2021 - De oude parkeerplaatsen zijn verwijderd (asfalt en stelconplaten), de grond sluit nu aan op fase 1, gras is ingezaaid.

Masterplan Waalfront

De herinrichting van de Waalkade is onderdeel  van het masterplan Waalfront. Hierin stelt de gemeente de band van de stad met de rivier te willen verstevigen en de prachtige ligging aan de Waal veel beter te benutten. In het Masterplan is beschreven dat de Waalkade ontwikkeld zou moeten worden van parkeerterrein naar een verblijfsgebied (stadsplein, boulevard met ruimte voor evenementen en horeca). Met de herinrichting van het eerste deel van de Waalkade is hiermee een eerste stap gezet. Hier ziet u een filmpje dat is gemaakt van de nieuwe inrichting van het eerste deel van de Waalkade.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Karin van Dorenmalen, projectleider, telefoon 0344 - 63 73 38, e-mail kvdorenmalen@tiel.nl.