Waar is ruimte voor windmolens en zonnevelden?

20 apr 2020
Hoe gaan we in onze gemeente duurzame energie opwekken? Wat en waar zijn de meest geschikte plekken voor zonnepanelen en windmolens? Hoe houden we rekening met de omgeving en het landschap? De antwoorden hierop staan in de Concept Regionale Energiestrategie. Bent u hier benieuwd naar? Doe dan mee aan de online bijeenkomst op woensdag 29 april van 19.30 tot 21.00 uur.

De uitstoot van CO2 moet omlaag om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Daarover zijn landelijk en regionaal afspraken gemaakt. Iedere gemeente in ons land bekijkt wat ze kan doen om de CO2 uitstoot te verminderen. Dus ook onze gemeente. We werken hierbij samen met de regio. Samen maken we een Regionale Energie Strategie (RES). Daarin staat hoe we in de regio duurzame energie gaan opwekken. Iedere regio moet dat voor 1 juni 2020 aan het Nationaal Programma RES laten weten.

Wat hebben we al gedaan?

In 2019 hebben we, samen met Regio Rivierenland, twee ruimteateliers georganiseerd. Uit die ruimteateliers én uit gesprekken met experts en bijeenkomsten met de gemeenteraden zijn verschillende denkrichtingen en ontwerpprincipes voor wind- en zonne-energie gekomen. Die staan in de concept Regionale Energiestrategie. Op woensdag 29 april presenteren we die aan u in een online bijeenkomst. Ook bespreken we met u hoe we verder werken aan de RES 1.0 die in maart 2021 klaar moet zijn.

Denkt u mee? Meld u aan

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen aan www.resrivierenland.nl/aanmelden/. Voor de bijeenkomst ontvangt u het programma. Ook ontvangt u dan de aanmeldinstructies voor de online bijeenkomst.

Meer informatie

Op www.resrivierenland.nl/bibliotheek kunt u de concept RES al bekijken.