Waarom een nieuwe Omgevingswet?

We hebben in Nederland veel regels gemaakt om ervoor te zorgen dat onze omgeving een gezonde, veilige en prettige plek is om in te wonen en werken. Die regels gaan onder andere over hoe we omgaan met bouwen, natuur en milieu.

De vele regels maken het soms ingewikkeld om projecten voor bijvoorbeeld de bouw van woningen te starten. Hierdoor duren nieuwe ontwikkelingen onnodig lang. Daarom komt de Omgevingswet: één wet die alle 26 wetten versimpelt en bundelt, op het gebied van wonen, mobiliteit, milieu, natuur, water en gezondheid.