Wat hebben we al gedaan? Tiel Speelt

Wat hebben we al gedaan? Tiel Speelt

Begin 2019:

We hebben de vacature uitgedaan om vrijwilligers te vinden voor de bestuursfuncties van de stichting: voorzitter, secretaris en penningmeester. We hebben inmiddels drie beoogde bestuursleden.

Tweede helft 2018: Stichting en meer speelplekken overgedragen

In de tweede helft van 2018 hebben we de eerste speelplekken overgedragen aan bewoners. De eerste stap was het bereiken van een nul-situatie. Dat betekent dat de speelplek overgedragen wordt als iedereen akkoord is met hoe de speelplek er op dat moment uit ziet. Wilt u weten hoe zo’n proces loopt? Dat kunt u zien op de infographic (pdf, 1,1 MB)

Daarnaast hebben we samen met twee inwoners van Tiel, overlegt over de oprichting van de stichting. De stichting gaat voornamelijk het geld beheren dat jaarlijks voor de speelplekken beschikbaar wordt gesteld door de gemeente. Om te voorkomen dat bewoners zich niet betrokken voelen bij de stichting, wordt onder de stichting een vereniging gehangen. Daarin zijn alle speeltuinwerkgroepjes vertegenwoordigd. Ook als het speeltuingroepje zelf binnen een eigen stichting zit. Dan vormt die stichting de stem binnen de vereniging. De vereniging maakt samen jaarlijks het verdeelvoorstel voor het budget. Ziet u dit liever in een plaatje? Kijk dan op de infographic. (pdf, 256 KB)

Samen met de twee inwoners van Tiel, hebben we ook een vacaturetekst gemaakt voor de bestuursfuncties van de stichting.  Het gaat om vrijwilligersfuncties:

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester

2017 en begin 2018: in gesprek

In deze periode zijn verschillende bijeenkomsten geweest. We hebben onder andere gesproken met bewoners die op dit moment al betrokken zijn bij hun buurt en/of speelplekken. Samen hebben we besloten om 2018 als proefjaar te gebruiken. Zo kunnen we ervaring opdoen met de nieuwe manier van werken.

In 2017 heeft de raad de visie op spelen en het uitvoeringsplan vastgesteld. Hierin staat dat het alleen gaat om speelplekken voor kinderen van 0-12 jaar. Het gaat niet om de JOP’s (jongeren ontmoetingsplekken), het Cruyff Court, het Waterplein in Tiel-Oost en de natuurlijke speeltuin op de Vijverberg.

2016: plan van aanpak

De gemeenteraad heeft het plan van aanpak ‘Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie’ vastgesteld.