Wat vinden inwoners van de warmtevisie Tiel?

De gemeente heeft een plan gemaakt over hoe we in Tiel samen onze woningen energiezuiniger en aardgasvrij kunnen maken. Dit plan is de Warmtetransitievisie Tiel. Daarin staat wat per buurt de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn en wanneer.

Wat vinden inwoners?

Om te weten hoe inwoners denken over energie besparen en aardgasvrij wonen zijn we in mei en juni 2021 in gesprek gegaan met inwoners. Dat gebeurde in een vragenlijst, een belactie en online bijeenkomsten. 300 inwoners vulden de vragenlijst in, er waren 43 telefonische interviews en zes online bijeenkomsten.

Bekijk de infographic (PDF, 519.12 KB)

De belangrijkste uitkomsten

 • Veel inwoners hebben al actie ondernomen voor een duurzamere woning. 39% van de huiseigenaren die de vragenlijst invulde heeft hun huis al geïsoleerd.
 • Inwoners willen méér informatie en persoonlijk advies.
 • Inwoners willen graag dat er rekening gehouden wordt met:
  • Betaalbaarheid
  • Duurzame wereld
  • Overlast
  • Individuele keuzevrijheid
  • Zorgvuldigheid (geen haast)
 • Inwoners worden graag meegenomen in de vervolgstappen op de volgende manier:
  • Ga de wijken en buurten in
  • Laat concrete voorbeelden zien
  • Laat experts aan het woord
  • Maak het leuk
  • Reageren op een voorstel

Meer weten?

Wilt u het uitgebreide verslag lezen? Lees dan het rapport Warmtevisie Tiel: wat vinden inwoners? (PDF, 1.44 MB)