Wateropgave Tiel-Oost

Samen met Waterschap Rivierenland, bewoners en andere partijen hebben we vanaf 2010 gewerkt aan een leefbaar en aantrekkelijk Tiel-Oost, waarin ‘leven met water’ voor nu en in de toekomst gerealiseerd is.

De wijk is droger en mooier geworden. Er is nu bijvoorbeeld meer plek voor wateropvang na hoosbuien. Ook kwelwater heeft meer ruimte gekregen. Op veel plaatsen in Tiel-Oost ligt nu gescheiden riolering. Hierdoor stroomt regenwater naar nieuwe wadi’s, het waterplein in de Vogelbuurt en (nieuwe) verbrede sloten. Vlakbij de rivier is de dijk nu hoger en breder. Kwelwater komt hierdoor minder makkelijk naar boven. Bekijk de beelden van het programma Wateropgave Tiel-Oost en de genomen maatregelen. Dit filmpje is te openen met chrome of firefox.

Bijna klaar met alle maatregelen

In 2019 zijn het programma en het gebiedscontract tussen gemeente en waterschap beëindigd. Met de aanleg van de spoorsingel tussen de Grotebrugse Grintweg en Westroijensestraat en de aanleg van waterberging Doode Linge op het terrein van de scouting zijn we vrijwel klaar met alle maatregelen. Er moet nog één maatregel gebeuren: de aanleg van drainage voor de beoogde nieuwbouw aan de Echteldsedijk. De planning hiervan is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de start van de bouw.

We hebben de overlast kunnen verminderen, maar niet overal kunnen oplossen. We blijven eventuele wateroverlast monitoren.

Wat kunt u doen?

Ook u kunt helpen bij het droger en mooier maken van de wijk. Vervang bijvoorbeeld tegels in de tuin door groen. Dan vermindert u wateroverlast. Meer weten? Kijk op www.hohohoosbui.nl voor meer informatie. Ook voor subsidiemogelijkheden!