Werken op en aan de straten in Ridderweide Tiel-West

21 Feb 2022
De straten tussen de rotonde bij de Batouweflat aan de Wadenoijenlaan en de voetbalvelden van RKTVC krijgen een nieuwe riolering en een nieuwe verharding.

voetbalvelden van RKTVC krijgen een nieuwe riolering en een nieuwe verharding. Het werk gebeurt in fases. De Liendenlaan is als eerste aan de beurt.

De voorbereiding voor de Liendenlaan wordt nu opgestart. Voordat we in een straat gaan werken, organiseren we bewonersbijeenkomsten. Dan kunnen bewoners hun wensen en suggesties voor onder andere parkeren en het groen kenbaar maken. De bijeenkomst voor de bewoners van de Liendenlaan is op dinsdag 22 februari. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.