Werkzaamheden Dr. Schaepmanstraat

9 mrt 2022
Na een lange voorbereiding is het zover. De werkzaamheden aan de Dr. Schaepmanstraat zijn begonnen.

Vanaf dinsdag 8 maart is gestart met het kappen van de bomen. We verwachten dat deze werkzaamheden aan het einde van de week zijn afgerond. Om de bomen veilig te kunnen kappen wordt de hele straat afgesloten voor verkeer.

Na een korte onderbreking gaan vanaf 21 maart de voorbereidende straatwerkzaamheden verder. Zoals het uitfrezen van de boomstobben en het aanbrengen van de plantvakken en de bestrating. Tegelijk worden ook de plantvakken aangeplant. Tussendoor zal de firma Van Gelder de lichtmasten in de straat aanpassen.  De werkzaamheden worden per zijde uitgevoerd zodat we altijd één kant van de rijbaan open kunnen houden. Zodra een zijde klaar is, begint de aannemer aan de andere kant.

De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken en zijn half mei klaar. Met als resultaat een nieuwe laanstructuur met onderbeplanting.