Westelijke uitvalsweg

Door de toenemende groei van het aantal auto’s en door nieuwe (woningbouw)ontwikkelingen wordt het steeds drukker op de wegen van en naar Tiel. Om onze gemeente in de toekomst goed bereikbaar te houden, onderzoeken we de haalbaarheid van een nieuwe weg die Passewaaij met de A15 verbindt. We noemen dat de westelijke uitvalsweg. 

Voordat de aanleg kan beginnen, moeten we eerst nog veel onderzoeken doen. En moeten we afspraken maken met andere partijen, zoals ProRail, de provincie, Rijkswaterstaat en buurgemeente West Betuwe. Ook betrekken we inwoners graag bij de verdere uitwerking van de plannen. 

Waarom willen we een westelijke uitvalsweg? 

  • We willen onze stad en onze dorpen goed bereikbaar houden. En sluipverkeer door het buitengebied zoveel mogelijk voorkomen.
  • We willen dat vrachtwagens van en naar de bedrijven in het buitengebied zo weinig mogelijk over de smalle wegen in het buitengebied blijft rijden. Daardoor verbetert ook de verkeersveiligheid, met name van fietsers op deze wegen.
  • Door een nieuwe westelijke uitvalsweg hoeft het verkeer van en naar Tiel tussen Geldermalsen en Tiel-West niet meer over de A15 en de provinciale weg N834 te rijden. Daarmee dragen we ons steentje bij aan het oplossen van de files op die wegen.

Planning

De planning voor het project vindt u op de pagina Westelijke uitvalsweg - Planning.

Meer informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Osman Sancak, projectleider, telefoon 0344 - 637 335, e-mail osancak@tiel.nl